Suriname Mission Surinaamse Missie

Language:

Suriname Mission Surinaamse Missie


More about the Adventist work in the country of Suriname. Meer over de Adventkerk werk in het land van Suriname.

Adventist Organization

Realizing organization was essential to the successful spreading of these Bible truths, in 1863 this faithful group of North American Bible students officially launched the Seventh-day Adventist Church with an initial membership of 3,500.Today the Seventh-day Adventist Church is a worldwide movement composed of almost 20 million members in more than 50,000 churches. And daily more than 2,000 people become part of the Adventist family through baptism or profession of faith.

In Suriname

in suriname

For over thirty years the Adventist work has grown in Suriname and offers the message of the Seventh-day church to over 15 congregations and groups. Our sabbath school lessons is provided in three languages: Dutch, French and English.

The light of the Gospel is shining in the interior and our Amer-Indian membership is growing, through the mission work of stalwarts who are real missionaries in this part of the country. Our membership includes Maroons, as we bring the Three Angels message to the people of Suriname.

Organisatie

Organisatie was essentieel voor de succesvolle verspreiding van deze Bijbelse waarheden. In 1863 lanceerde deze trouwe groep van Noord Amerikaanse Bijbelstudenten officieel het Kerkgenootschap van Zevende-dags Adventisten met een initieel lidmaatschap van 3500. Tegenwoordig is de Adventkerk een wereldwijde beweging bestaande uit ruim 20 miljoen leden in meer dan 50.000 kerken. Dagelijks worden meer dan 2.000 mensen - door de doop of belijdenis van het geloof - deel van de Adventfamilie.

In Suriname

in suriname

Het werk van de Adventkerk is de afgelopen dertig jaar in Suriname gegroeid en wordt de boodschap van de Zevende-dags kerk verspreid door de meer dan 15 gemeenten en groepen. Onze sabbat school lessen worden verzorgd in drie talen: Het Nederlands, het Frans en het Engels.

Het licht van het Evangelie schijnt in het binnenland en het lidmaatschap onder de Inheemsen en Marrons groeit door het zendingswerk van getrouwe en gedreven ledenevangelisten die de Drie Engelen Boodschap met kracht verkondigen aan het volk van Suriname.