What we do Wat wij doen

Our church's work in our society Het werk van onze kerk in onze samenleving

Language:

What we do Wat wij doen


Some of what we're recognized globally for. Sommige van wat we wereldwijd zijn erkend voor.

Seventh-day Adventists - a church that answers other people’s needs.

Education

The Adventist Church operates one of the largest educational systems in the world, and features Universities such as Loma Linda whose Medical Center is at the forefront of treatments such as the innovative Proton Accelerator for cancer treatment. Through a world-wide network of schools, Adventists seek to better humanity through providing education and vocational training.

Humanitarian Needs

The church is interested in other people, particularly those who are the most vulnerable, whether in time of peace, conflict or natural catastrophe. In order to help these people, the church has developed the worldwide humanitarian aid network ADRA (Adventist Development and Relief Agency). Through its more than one hundred offices worldwide, ADRA manages several thousand projects every year.

Health

The Gospel challenges believers to answer the physical sufferings of other people. Therefore, Seventh-day Adventists promote a practical and balanced teaching of the principles of health and prevention. In 2012, more than 500 medical institutions and 97,000 salaried employees (physicians, nurses) brought medical care, help and comfort to their patients.

Ethics

Society is faced with multiple challenges demanding ethical positions. Therefore, the Adventist Church appoints groups for reflection. Specialists (theologians, scientists, physicians, psychologists, educators, etc.) meet to study the societal facts demanding a public pronouncement. The Bio-ethics Research and Teaching Center, located at Loma Linda University, USA, and the different worldwide commissions on ethics publish their findings. The church thus contributes to the enhancing of contemporary Christian thought.

Zevende-dags Adventisten – een kerk die inspeelt op de noden van de medemens.

Onderwijs

De Adventkerk heeft een van de grootste onderwijssystemen in de wereld, waaronder universiteiten zoals Loma Linda vallen - waarvan het Medisch Centrum in de frontlinie staat van behandelingen met het innovatieve Proton Versneller bij kanker. Middels een wereldwijd netwerk van scholen willen Adventisten bijdragen aan het verheffen van de mens door het beschikbaar maken van onderwijs en beroepsopleidingen.

Menselijke Noden

De gemeente is geïnteresseerd in de mens, met name in hen die het kwetsbaarst zijn, zowel in vredestijd, conflicten of natuurrampen. Om de getroffen mens te helpen, heeft de kerk het wereldwijde humanitaire hulpnetwerk ADRA (Adventist Development en Relief Agency) ontwikkeld. Via zijn meer dan honderd vestigingen wereldwijd, coördineert ADRA een paar duizenden projecten per jaar.

Gezondheid

Het evangelie daagt gelovigen uit om iets te doen tegen het fysieke lijden van de medemens. Zevende-dags Adventisten propageren daarom een praktische en evenwichtige leer omtrent gezondheid en preventie. In 2012 brachten meer dan 500 medische instellingen en 97.000 werknemers in loondienst (artsen, verpleegkundigen) medische zorg, hulp en troost aan hun patiënten.

Ethiek

De samenleving wordt geconfronteerd met meerdere uitdagingen die ethische standpunten vragen. Daarom benoemt de Adventkerk groepen voor reflectie. Specialisten (theologen, wetenschappers, artsen, psychologen, pedagogen, etc.) komen dan samen om het maatschappelijk vraagstuk – dat een publieke uitspraak behoeft - te bestuderen. De Bio-ethische Onderzoek en Training Centrum, gehuisvest bij Loma Linda Universiteit in de VS, en de verschillende wereldwijde commissies over ethiek, publiceren dan hun bevindingen. Zo draagt de kerk bij aan het verbeteren van de hedendaagse christelijke opvatting.