Adventist life Adventist leven

Spiritual & social development Spirituele en sociale ontwikkeling

Language:

Adventist life Adventist leven


Adventists believe God has called everyone to a life of service. Adventisten geloven dat God heeft iedereen een leven van dienstbaarheid genoemd.

Seventh-day Adventists take to heart the gospel commission as found in Matthew 28 to go and teach all nations and baptize them. As a result the Adventist church is now a worldwide organization with a presence in more than 200 countries. Our desire to share the gospel is born out of genuine Christian love for our fellow human beings and the desire to share the hope that comes from a relationship with Jesus Christ.

We pursue this mission under the guidance of the Holy Spirit through:

Preaching

Accepting Christ's commission (Mt 28:18-20), we proclaim to all the world the message of a loving God, most fully revealed in His Son's reconciling ministry and atoning death. Recognizing the Bible to be God's Revelation of His will, we present its full message, including the second advent of Christ and the continuing authority of His Ten Commandment law.

Teaching

Acknowledging that development of mind and character is essential to God's redemptive plan, we promote the growth of a mature understanding of and relationship to God, His Word, and the created universe.

Healing

Affirming the biblical emphasis on the well-being of the whole person, we make the preservation of health and the healing of the sick a priority and through our ministry to the poor and oppressed, cooperate with the Creator in His compassionate work of restoration.

Zevende-dags Adventisten nemen de evangelie opdracht zoals verwoord in Matteüs 28 – om te gaan en alle volken te onderwijzen en hen te dopen – ter harte. Als gevolg hiervan is de Adventkerk nu een wereldwijde organisatie met een aanwezigheid in meer dan 200 landen. Ons verlangen om het evangelie te delen is geboren uit oprechte christelijke liefde voor onze medemensen en de wens om de hoop, welke voortspruit uit een relatie met Jezus Christus, te delen.

We streven dit na onder leiding van de Heilige Geest door middel van:

Predikingen

We accepteren van de opdracht van Christus (Mt 28: 18-20), en verkondigen we aan de hele wereld de boodschap van een liefhebbende God, volledig geopenbaard in Zijn Zoons verzoenende bediening en dood. De Bijbel erkennend als de openbaring van Gods wil, presenteren we de volledige boodschap, inclusief de tweede komst van Christus en het voortdurende gezag van Zijn wet, de Tien Geboden.

Onderwijs

We zijn ervan bewust dat de ontwikkeling van de geest en het karakter essentieel is voor Gods verlossingsplan; daarom bevorderen we de groei van een juist begrip van, en de relatie met God, Zijn Woord en het geschapen universum.

Genezing

De Bijbelse nadruk op totale welzijn van de mens, maken we het behoud van de gezondheid en de genezing van de zieken een prioriteit en door onze diensten aan de armen en onderdrukten, werken we samen met de Schepper in het uit barmhartigheid herstellen van de mens.