Ordained To Serve Ingezegend om te dienen

Pastor Farrel and other ordained pastors laying hands on Pr M. Badoella Pastor Farrel en andere ingezegende pastors doen hand oplegging op Ps M. Badoella

Language:

We represent the work of the Seventh-day Adventist church in the country of Suriname Wij vertegenwoordigen het werk van het kerkgenootschap der zevende-dags adventisten in suriname

The Adventist Church is a mainstream, protestant, Bible-believing denomination with more than 15 million believers worldwide. The Suriname Mission provides resources to it’s over 3000 members worshipping in sixteen churches. De Adventkerk is een erkend, protestants, bijbelgetrouwe kerk met meer dan 15 miljoen gelovigen wereldwijd. De Surinaamse Zending zorgt ervoor dat de meer dan 3000 leden in meer dan 16 kerken kunnen aanbidden.

The heart of the Adventist message is the gospel, God’s good news of salvation. In harmony with the prophecies of the Bible, we see His Second Coming as part of His plan and invite all others to look forward to this great event. Het hart van de Adventboodschap is het evangelie; Gods goede nieuws van redding. In harmonie met de profetieën van de Bijbel zien we Zijn wederkomst als onderdeel van Zijn plan. We vragen iedereen om uit te kijken naar dit evenement.

Discover more

Adventist believe in a holistic approach to the Christian life, centered of course around the Word of God. You are welcome at any of our churches. Please feel free to join us for worship or get involved in one of our public ministry!Adventist geloven in een holistische benadering van het christelijke leven, gecentreerd natuurlijk rond het Woord van God. U bent van harte welkom op een van onze kerken. Aarzel niet om ons aan te sluiten voor de eredienst of doe mee aan een van onze openbare bediening!

Learn more
Need bible study?


footericon