Information Informatie

General information and updates Algemene informatie en updates

Language:

Information Informatie


2017 Conference Calendar

Date Posted :2017-02-24

Download the calendar here. 

Webmaster


footericon

We represent the work of the Seventh-day Adventist Church in the country of Suriname.Wij vertegenwoordigen het werk van de Zevende-dags Adventisten in het land van Suriname.